Dette må du vite om feber hos små barn!

Feber defineres som kroppstemperatur over 38,0˚C (målt i endetarmen). Feber er en del av kroppens forsvar mot infeksjoner. Kroppstemperaturen er normalt høyere om kvelden enn om morgenen.

Årsaker til feber

Infeksjoner: luftveisinfeksjoner (forkjølelse, halsbetennelse, lungebetennelse), ørebetennelser, omgangssyke, urinviesinfeksjoner, barnesykdommer, og mer alvorlige tilstander som blindtarmbetennelse og hjernehinnebetennelse.

Vaksinasjon: barn kan få feber opptil 39,0˚C de to første dagene etter vaksinasjon. MMR-vaksine kan gi feber og utslett en uke etter vaksinasjon.

Påkledning: barn kan få økt kroppstemperatur ved for varm eller tett påkledning i forhold til temperaturen rundt.

Andre årsaker: I enkelte tilfeller kan langvarig feber eller hyppige feberepisoder være forårsaket av bakenforliggende sykdommer som: leukemi, revmatiske sykdommer eller inflammatorisk tarmsykdom.

Er feber hos barn farlig?

Feber i seg selv er ufarlig. Barn med ufarlige febersykdommer har ofte feber mellom 39,0 og 40,5˚C i 2-4 døgn.

Barn vil naturlig nok bli litt slappe og utilpasse når de har feber. Så lenge barnet er i god allmenntilstand, det vil si: tar til seg drikke, gir normal kontakt og følger med på sine omgivelser, er det ingen grunn til bekymring.

Det du derimot skal være obs på er om allmenntilstanden eller symptomene forverrer seg eller ikke blir bedre.

Når skal jeg oppsøke lege?

Lege skal kontaktes om du opplever at barnet får følgende symptomer:

• utslett som ikke blekner
• nakkestivhet, hodepine og lysskyhet
• sløvhet og/eller nedsatt kontaktevne
• irritabilitet
• blekhet
• tungpust
• lokalisert smerte (eks magesmerter, hodepine)
• tørre bleier eller liten urinproduksjon
• fortsatt feber etter 3-4 døgn
• feber over 40,5˚C
• ingen effekt av febernedsettende
• feber hos barn under 3 mnd

Er det vanlig at barn får feberkramper?

Ca 3 % av barn mellom 6 måneder og 6 år opplever feberkramper. Små barn klarer i mindre grad å regulere kroppstemperaturen. Feberkrampene kommer som regel tidlig når temperaturen stiger raskt.

Les mer om Førstehjelp ved feberkramper

Tiltak ved feber

Feberen i seg selv krever oftest ingen behandling bortsett fra at barnet må få nok å drikke. Det viktigste du som forelder gjør er å forsikre deg om at sykdommen ikke utvikler seg i farlig retning. Du bør derfor stå opp to ganger i løpet av natten for å forsikre deg om at barnet ikke har utviklet symptomer som nevnt over. Barnet bør derfor vekkes minst en av gangene. Følg med på temperaturen. Den mest pålitelige målingen får du ved å måle temperaturen rektalt, altså i endetarmen.

Behandling av feber:

• Rikelig å drikke
• Tilpasse avkledning og temperatur i rommet
• Avkjøling med kroppstemperert vann i dusj eller badekar
• Febernedsettende

Bruk av febernedsettende

Det er ofte et unødig overforbruk av febernedsettende, men er hensiktsmessig å gi hvis:

• barnet har nedsatt allmenntilstand og virker utilpass med en feber over 39˚C
• febernedsettende gjør barnet kvikkere, så det får lyst til å drikke o.l.
• barnet har en temperatur over 39,5-40,0˚C. – Ved så høy feber vil de fleste barn føle seg mye bedre hvis de får febernedsettende
• barnet har smerter og ubehag
• barnet har en kronisk sykdom som kan påvirkes ved feber

De vanligste febernedsettende legemidlene du kan benytte er paracetamol eller ibuprofen, så lenge barnet ikke har noen kjente allergier mot disse. Disse kjøpes reseptfritt på alle apotek. Anbefalte doser bør ikke overskrides med mindre dette er avtalt med lege. Ibuprofen skal ikke gis ved vannkopper eller til barn under 1 år uten avtale med lege.